วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรูปแบบการสัมมนาเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร, ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีการจัดแสดงโคพันธุ์ดีจากฟาร์มโคเนื้อของจังหวัดเชียงราย  อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น