วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.เวียงชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายทวี  ดอนแสนเทพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีวิไลย์  ม.17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น