วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขุนแผนฟาร์ม อ.เวียงเชียงรุ้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556  ผ่านศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ขุนแผนฟาร์ม” ของนายบุญชวน  มะลัยโย ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีเกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอีก 8 ราย
อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น