วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสนจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน โดย นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ ปศุสัตว์อำเภอ และนายสถิต  อิ่นคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน มีเกษตรกรเข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและถูกต้อง สามารถนำไปปฎิบัติและเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไปได้       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น