วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สนง.ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรก้าวทัน AEC ในปี 2558
          ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กำหนดพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  จำนวน 39 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไปอ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น