วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เสวนา “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในหัวข้อ “ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนรักควายภายในกลุ่ม” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2556  เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2556  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง หมู่ 11 ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น