วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การอบรมกลุ่มแปรรูปขนแกะ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ

      วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม  หลักสูตร การแปรรูปขนแกะ ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 ราย การฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำขนแกะที่เลี้ยงสาธิตในโครงการ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าพันคอ หรือหมวก ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น