วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์

                 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน 60 รายเข้าร่วมประชุม จากอำเภอแม่จัน 15 คน เวียงป่าเป้า 5 คน เวียงชัย 15 คน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 30 คน โดยมีการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ สัมมนาแลกเปลี่ยนในภาคเช้า  ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ่านเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น